Додаток № 4                                                                           до рішення 15 сесії  6 скликання                                                                              Гришовецької сільської ради                                                                       від 05.04.2013 року № 134

 

Ф о р м а    з а п и т у    н а    і н ф о р м а ц і ю

Гришовецькому сільському голові

Ільніцькій Г.П.

23327, с. Гришівці, вул..Центральна, буд.№ 37

______________________________________________________  (прізвище, ім»я по батькові запитувача або найменування юридичної особи)

______________________________________________________

(поштова адреса або адреса електронної пошти)

_____________________________________________________

(номер засобу зв»язку: телефон, факс)                                                                                        

ЗАПИТ

                   НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені(повідомити мене)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

(вказується загальний опис інформації або видж, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит)

 

Відповідь прошу надати(за адресою/ факсом/ електронною пощтою/особисто) (необхідне підкреслити)

 

«______» ______________201___рік                                                        ___________________________

                                                                                                                                    (підпис запитувача інформації)